SuperFOIL vlajka vlajka vlajka

POUŽITÍ NA RŮZNÉ TYPY PODLAH

Team Image
Team Image
Team Image

BETONOVÁ PODLAHA

Izolace SuperFOIL SFUF je ideální řešení pro betonové a anhydritové podlahy. SFUF lze použít přímo pod betonovým potěrem, anhydritem i plovoucí laminátovou podlahou, stejně jako nad nebo pod dutou podlahou. SFUF přispěje ke vzduchotěsnosti vaší budovy. SFUF zajistí zvukovou izolaci a omezí dopad hluku až na odhadnutých ∆l = 22 dB. SFUF lze použít ke splnění nebo zlepšení součinitele tepelné vodivosti U, jak v novostavbách nebo rekonstrukcích. SFUF je ideální pod podlahé topení jakéhokoliv typu a má naznačenou mřížku, která usnadňuje pokládku. SFUF izolace má tlouštku 6mm.

INSTALACE izolace SFUF

Betonová a anhydritová podlaha
Rozbalte SFUF na čistý, suchý a hladký povrch průhlednou polyetylenovou vrstvou směřující nahoru do místnosti. Položte s potřebným přesahem na stěny místnosti. Spojte tupé hrany dohromady a poté utěsněte spojovací páskou SuperFOIL. Pokračujte v instalaci podlahového vytápění (je-li ve výbavě) a poté proveďte vylití podlahy podle doporučení výrobce.

Plovoucí podlaha
Rozbalte SFUF na čistý, suchý a hladký povrch čirou polyetylenovou vrstvou směrem nahoru do místnosti. Spojte tupé hrany dohromady a poté utěsněte spojovací páskou SuperFOIL.

Koberec
Rozbalte SFUF na čistý, suchý a hladký povrch s čirou polyetylenovou vrstvou směrem nahoru do místnosti. Spojte tupé hrany dohromady a poté utěsněte spojovací páskou SuperFOIL. Položte koberec podle pokynů výrobce přímo na SFUF.


Image

Image

DUTÁ PODLAHA

Na dutou podlahu použijte PAROTĚSNOU IZOLACI, ale nic nebrání použití izolace SuperFOIL SFUF.

MONTÁŽ podlahy přímo na trámy
Začněte od okraje stěny a překryjte produkt na stěnu až 100 mm. Rozbalte SuperFOIL přes trámy. Abyste vytvořili vzduchovou dutinu, izolace SuperFOIL by měla být připevněna k oběma stranám trámu cca 50 mm od horní části trámu. Zajistěte pomocí sponek správné velikosti (viz tabulka) a případně laťujte. Pokračujte v pokládání SuperFOILu k dalšímu trámu, zafixujete na trám pomocí výše uvedené metody. Po zafixování pokračujte dále tímto způsobem a vytvářejte vzduchové dutiny mezi trámy na celé podlaze.

Pásy SuperFOIL by měly být tupě spojeny na horní straně trámu a bezpečně připevněny. Utěsněte všechny spoje pomocí pásky SuperFOIL 100 mm. Na obvodu ořízněte SuperFOIL až 100 mm na stěnu a utěsněte buď deskou stěny, nebo izolací stěny, pokud je k dispozici.

Dokončete izolaci lepením všech trhlin a / nebo řezů. Pokračujte v instalaci zvolené podlahy podle doporučení výrobce.


Dutá podlaha instalována na stávající podlahu, nejčastěji z důvodu zateplení v přízemí domu.


Image

Image

Dutá podlaha instalována uvnitř domu, většinou v prvním a dalším podlaží.


Image

Image

Tabulka použití velikostí spon pro instalaci

Promluvte si s jedním z našich odborníků a zjistěte, jak na to.

+420 605 422 882

Certifikáty

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service