SuperFOIL vlajka vlajka vlajka
Image
Team Image
Team Image
Team Image
Team Image

SFTV1L - Klíčové vlastnosti

SFTV1L je 100% voděodolná a odolává průchoduvlhkosti zdmi, podlahou a stropy, tím předchází tvorbě plísní a vlhkosti.

SFTV1L je sálavá bariéra, kterou lze použít ke zlepšení součinitele tepelné vodivosti U, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.

SFTV1L je parotěsná a omezuje průchod teplého vlhkého vzduchu z místnosti do konstrukce budovy nebo střechy.

SFTV1L je vhodná pro střechy a zdi.

SFTV1L snižuje konvekční i sálavé tepelné ztráty.

Image

TECHNICKÉ INFO

Image
Image

DOKUMENTY KE STAŽENÍ