SuperFOIL vlajka vlajka vlajka
Image
Team Image
Team Image
Team Image
Team Image

SFNC - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SFNC je nehořlavá, má nejlepší klasifikaci A1 dle EN 13501-1.

SFNC dosahuje hodnotu tepelného odporu R 1,54 u šikmých střech a R 1,99 u zdí (vč. vzduchových mezer).

Instalace ‘DUET’ - Aplikace nad a pod krokev sestává ze dvou vrstev, aby se dosáhlo lepší hodnoty součinitele prostupu tepla U.

Instalace ’COMBI’ - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou apod. pro dosažení jakékoli hodnoty U.

SuperFOIL SFNC je ideální pro použití ve speciálních projektech, které vyžadují, aby zdi a střešní konstrukce splňovaly specifické požární požadavky.

Použití SFNC znamená vysoký výkon při ušetření místa.

SuperFOIL SFNC funguje také jako sálavá bariéra, tzn. že odráží teplo během letních měsíců a také v zimě izoluje.

Snadná instalace, minimální odpad. SuperFOIL je vyrobena ze 40% recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.

Image

TECHNICKÉ INFO

Image
Image

DOKUMENTY KE STAŽENÍ